Jak se přihlásit?

1. Vyplňte a odešlete ONLINE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU AJ

Po odeslání online přihlášky automaticky obdržíte na e-mail potvrzení o tom, že přihláška byla přijata.
V e-mailu budete mít uveden variabilní symbol, číslo účtu a další pokyny. Pokud vám do několika minut potvrzující e-mail nedorazí, pravděpodobně jste v přihlášce nevyplnili všechny potřebné údaje. Zkuste to znovu nebo kontaktujte kancelář školy na telefonu 605 464 801.

2. Vyplňte a odešlete ONLINE ZAŘAZOVACÍ TEST

Zařazovací test je pro uchazeče o studium angličtiny potřebný proto, aby každý mohl studovat ve vhodné skupině podle své jazykové úrovně.

Při vyplňování, prosím, odpovědi netipujte, mohlo by to zkreslit výsledek vaší reálné úrovně. Při vyplňování údajů uvádějte do kolonky Město/Obec: POMATURITKO.

3. Uhraďte první splátku školného

Můžete uhradit celé školné nebo minimálně uhraďte 1. splátku školného ve výši 11 000 Kč. Potvrzení objednávky (přihlášky) dostanete na e-mail spolu s pokyny k platbě první splátky. Po té vám zašleme na uvedenou adresu Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb jednoletého denního pomaturitního studia. Podepsaný dodatek je potřeba odevzdat nebo zaslat spolu s obyčejnou kopií maturitního vysvědčení na adresu školy.

Přijati ke studiu jste v okamžiku, kdy uhradíte minimálně 1. splátku školného, vyplníte online test, zašlete podepsaný dodatek a doložíte kopii maturitního vysvědčení (nejpozději v den nástupu ke studiu, tedy 4. 9. 2023).

Školné lze uhradit jednorázově nebo až ve třech splátkách (bez navýšení). Čím dřív se přihlásíte, tím máte výhodnější školné:
do 10. 5. 2023 28 100 Kč*
do 15. 8. 2023 29 000 Kč*
od 16. 8. 2023 29 900 Kč*
*cena platí při platném vyplnění přihlášky a úhradě 1. splátky

4. Před zahájením

od nás obdržíte e-mailem praktické pokyny k nástupu ke studiu, nejpozději do 28. 8. 2023.
Zařazení do konkrétní skupiny se provádí podle výsledku zařazovacího testu a uchazeči se správnou skupinu dozvědí při zahájení studia 4. 9. 2023.

Studium probíhá od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024.

Oprávnění naší jazykové školy (E-LINGUA Profi, s.r.o.) k organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou vyplývá z akreditace MŠMT
a z Vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.