Jak se přihlásit?

1. Vyplňte a odešlete ONLINE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU AJ

Po odeslání online přihlášky automaticky obdržíte na e-mail potvrzení o tom, že přihláška byla přijata.
V e-mailu budete mít uveden variabilní symbol, číslo účtu a další pokyny. Pokud vám do několika minut potvrzující e-mail nedorazí, pravděpodobně jste v přihlášce nevyplnili všechny potřebné údaje. Zkuste to znovu nebo kontaktujte kancelář školy na telefonu 605 464 801.

2. Vyplňte a odešlete ONLINE ZAŘAZOVACÍ TEST

Zařazovací test je pro uchazeče o studium angličtiny potřebný proto, aby každý mohl studovat ve vhodné skupině podle své jazykové úrovně.

Po podání přihlášky vám bude zaslán na e-mail odkaz pro absolvování testu. Při vyplňování, prosím, odpovědi netipujte, mohlo by to zkreslit výsledek vaší reálné úrovně. Při vyplňování údajů uvádějte do kolonky město: POMATURITKO.

3. Uhraďte první splátku školného

Uhraďte 1. splátku školného ve výši 10 100 Kč. Potvrzení objednávky (přihlášky) dostanete na e-mail spolu s pokyny k platbě první splátky.
Po té vám zašleme na uvedenou adresu smlouvu ke studiu. Podepsanou smlouvu je potřeba odevzdat nebo zaslat spolu s maturitním vysvědčením na adresu školy.

Přijati ke studiu jste v okamžiku, kdy uhradíte minimálně 1. splátku školného, vyplníte online test, zašlete podepsanou smlouvu ke studiu a doložíte kopii maturitního vysvědčení (nejpozději v den nástupu ke studiu, tedy 4. 9. 2023).

Školné lze uhradit jednorázově nebo až ve třech splátkách (bez navýšení). Čím dřív se přihlásíte, tím máte výhodnější školné:
do 10. 5. 2023 28 100 Kč*
do 15. 8. 2023 29 000 Kč*
od 16. 8. 2023 29 900 Kč*
*cena platí při platném vyplnění přihlášky a úhradě 1. splátky

4. Před zahájením

od nás obdržíte e-mailem praktické pokyny k nástupu ke studiu, nejpozději do 28. 8. 2023.
Zařazení do konkrétní skupiny se provádí podle výsledku zařazovacího testu a uchazeči se správnou skupinu dozvědí při zahájení studia 4. 9. 2023.

Studium probíhá od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024.

Oprávnění naší jazykové školy (E-LINGUA Profi, s.r.o.) k organizování jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou vyplývá z akreditace MŠMT
a z Vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.