Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) navazují na naše Obchodní podmínky a popisují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek dostupných skrze internetové rozhraní na adrese www.elingua.cz (dále jen „webové stránky“) nebo jinými způsoby (e-mailem, telefonicky, osobně). Před odesláním osobních údajů máte vždy možnost se se Zásadami seznámit.

1. Na úvod

1.1. Termíny použité v Zásadách mají stejný význam jako termíny použité v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pokud se některý termín významově liší od termínu uvedeného v Obchodních podmínkách, má význam použitý v Zásadách pro účely Zásad přednost. Pojďme si u těch nejdůležitějších připomenout, co znamenají.

 • Poskytovatelem služeb je společnost E – LINGUA Profi s.r.o., IČ 292 07 959, vedená u Krajského soudu v Brně, zapsaná v oddílu C, vložce 65754, která je společně se společností LINGUA, spol. s r. o., IČ 25309455, vedenou u Krajského soudu v Brně, zapsanou v oddílu C, vložce 24113, obě se sídlem na adrese nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, Česká republika, správcem osobních údajů. E-mailová kontaktní adresa správce je info@elingua.cz, telefonní kontakt +420 605 464 801. Pokud používáme slovo „my“, myslíme tím oba správce společně.
 • Uživatelem je každý, kdo odesílá své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek. Uživatelem jsou nejčastěji zákazníci, zájemci o naše služby a další osoby. V textu Zásad oslovujeme uživatele společně „Vy“.

1.2. Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji uživatelů-fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

1.3. Prosíme, berte na vědomí, že můžeme při poskytování služeb zachytit Vaši podobiznu na fotografii nebo video a následně je použít pro zpravodajské účely v souladu s § 89 a § 90 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Jsme správcem osobních údajů

2.1. Vždy zpracováváme osobní údaje získané od vás, uživatelů.

2.2. Osobní údaje začínáme zpracovávat v momentě jejich přijetí poté, co je odešlete prostřednictvím našich webových stránek jako součást kontaktního formuláře, poptávky nebo objednávky nebo nám je poskytnete jinak (e-mailem, telefonicky, osobně).

2.3. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • údaje uvedené ve smlouvě o poskytování služeb dle Obchodních podmínek vč. případných dodatků
 • historii objednávek a plateb za služby
 • informace pro čerpání bodů z benefitních programů při platbě za služby
 • informace o průběhu poskytování služeb
 • údaje z reklamačního procesu dle Obchodních podmínek
 • údaje z poptávkového formuláře (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt, adresa, informace o poptávané službě)
 • údaje vložené do rozřazovacího testu dostupného na webových stránkách (odpovědi na otázky, jméno a příjmení, e-mailová adresa, město/obec)
 • údaje vložené do formuláře při projevení zájmu o pracovní pozici u nás (jméno a příjmení, titul, datum narození, informace o vzdělání, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, CV) včetně údajů z pracovního pohovoru
 • e-mailová adresa
 • obsah naší vzájemné elektronické komunikace
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhla návštěva webových stránek a odeslání osobních údajů, včetně typu a verze použitého webového prohlížeče
 • jedinečné identifikátory přidělené službami třetích stran

2.4. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb jazykového vzdělávání včetně případného reklamačního řízení a uplatňování nároků ze smluv soudní či mimosoudní cestou, dále také za účelem administrativy spojené s poskytováním služeb a informování o případných plánovaných změnách v poskytování služeb
 • vzniku případné spolupráce (pracovněprávní nebo externí), tj. za účelem předsmluvního jednání podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • ochrany serverů před útoky a před zneužitím třetími stranami, což je náš i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • abychom Vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je u nás nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, ať máte vždy aktuální a přesný přehled dostupných služeb ve smyslu recitálu 47 GDPR a také odpovídat na Vaše dotazy a požadavky zaslané prostřednictvím kontaktního nebo poptávkového formuláře na webových stránkách
 • splnění našich zákonných povinností (zejména daňových, účetních, pracovněprávních a dále ve vztahu k dozorovým organům v oblasti poskytování denního pomaturitního studia) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

2.5. Osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu poskytování jazykového vzdělávání, nejdéle však 10 let po jejím zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se smlouvy, Obchodních podmínek nebo Zásad ohledně náhrady škody. V rámci našeho oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit e-mailem ještě 1 rok po ukončení poskytování služeb nebo od přijetí poptávky. V případě zpracování osobních údajů za účelem naší vzájemné spolupráce nakládáme s údaji po dobu trvání spolupráce a nejdéle 10 let po jejím zániku pro případ vzniku sporu ohledně náhrady škody. Údaje o zájemcích o spolupráci s námi si ponecháváme v databázi ještě 2 roky od projevení zájmu, abychom Vám případně mohli nabídnout další pracovní pozice.

2.6. Pro řádné poskytování služeb potřebujeme pomoc několika subjektů, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje a jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Berete na vědomí, že jim předáváme Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se o:

 • Naše externí lektory, jejichž prostřednictvím Vám poskytujeme služby jazykového vzdělávání
 • Naše externí účetní, daňové a právní poradce
 • Naše externí ICT konzultanty, kteří nám pomáhají udržovat v chodu a bezpečí naše interní systémy, databáze a webové stránky
 • Poskytovatele benefitních programů uvedené na našich webových stránkách pro účely autorizace platby formou benefitních programů. Údaje si neukládáme, pouze je poskytovatelům benefitních služeb předáváme pro autorizaci platby.
 • Společnost Google LLC

3. Zpracovávání údajů na základě souhlasu

3.1. Vybrané údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytování služeb není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus (např. vyhodnocení rozřazovacího testu pro zjištění Vaší úrovně cizího jazyka).

3.2. Na základě souhlasu zpracováváme Vaši e-mailovou adresu proto, abychom Vás mohli informovat o našich službách, o tom, co je u nás nového, a zasílat Vám informace o plánovaných akcích a událostech.

3.3. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

3.4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme 5 let. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

4. Odvolání souhlasu

4.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@elingua.cz.

4.2. Pokud od nás nebudete chtít dostávat e-maily, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, aby Vám dorazily. Např. informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.

4.3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v závislosti na okolnostech.

4.4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také námi pověřené zpracovatele a pro naše případné právní nástupce.

5. Cookies? Používáme.

5.1. Prohlížením webových stránek může docházet ke shromažďování osobních údajů (IP adresa, informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, jedinečné identifikátory přidělené službami třetích stran) prostřednictvím souborů cookies. K jejich ukládání nepotřebujeme souhlas, protože jsou nezbytné pro zajištění ničím nerušeného prohlížení webových stránek, zajištění jejich fungování, jejich bezpečného prohlížení a pro zajištění funkcionality e-shopu.

Jedná se o tyto technické cookies: test_cookie (expirace 1 den)

5.2. S Vaším souhlasem můžeme ukládat také statistické cookies, které nám pomáhají měřit a vyhodnocovat návštěvnost na webových stránkách a optimalizovat uživatelský zážitek na webových stránkách. Souhlas se uděluje na 24 měsíců a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@elingua.cz. Ustanovení o souhlasu se zpracováním údajů podle předchozích článků 3 a 4 se užijí přiměřeně.

Jedná se o tyto statistické cookies: ga (expirace 2 roky); _ga# (expirace 2 roky); _gat (expirace 1 den); _gid (expirace 1 den)

5.3. S Vaším souhlasem můžeme dále ukládat marketingové cookies, které nám umožňují zobrazovat Vám relevantní reklamu napříč různými webovými stránkami. Souhlas se uděluje na 3 měsíce a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@elingua.cz. Ustanovení o souhlasu se zpracováním údajů podle předchozích článků 3 a 4 se užijí přiměřeně.

Jedná se o následující marketingové cookies: _gcl_au (expirace 3 měsíce); pagead/landing (expirace při skončení relace)

5.4. Skrze naše webové stránky se ukládají naše vlastní cookies i cookies třetích stran. Zamezit ukládání cookies můžete prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Při zamezení ukládání nezbytných cookies (čl. 5.1 Zásad) se může stát, že webové stránky nebudou pracovat správně.

6. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

6.1. Na bezpečnost při zpracování osobních údajů dětí při poskytování služeb klademe zvláštní důraz. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

6.2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích Zásad.

6.3. Po zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

6.4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

6.5. E-maily, které Vám budeme čas od času zasílat, nepovažujeme my ani Vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

6.6. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.

6.7. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou aktuální, pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nám dejte prosíme vědět o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti.

6.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i papírové podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně.

7. Pomoc při nakládání s osobními údaji

7.1. Když budete mít pocit, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@elingua.cz
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@elingua.cz nebo kliknutím na odhlášení se z e-mailingových kampaní
 • požadovat e-mailem na adrese info@elingua.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme

7.2. Také se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl realizován přístup na webové stránky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

8.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 3. 7. 2023.