Jazykový audit

Cílem jazykového auditu je zjistit stávající úroveň jazykových znalostí jednotlivých pracovníků.

Jazykový audit provádíme formou písemného testu a ústního pohovoru. Testuje se úroveň jednotlivých dovedností (psaní, čtení, mluvení, poslechové porozumění). Kromě znalosti mluvnice a slovní zásoby se analyzuje schopnost spontánní komunikace v cizím jazyce.

Vyhodnocení jazykového auditu probíhá ve vztahu k mezinárodně uznávaným úrovním dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Jazykový audit jako součást portfolia služeb JŠ Lingua Zlín je zpoplatněn.

Audit

Kdy potřebujete zadat nezávislý jazykový audit?

  • když potřebujete zjistit objektivní stav jazykových znalostí vašich zaměstnanců,
  • když chcete sledovat pokrok u studentů v jazykových kurzech a vyhodnotit efektivitu jazykového vzdělávání v čase
  • když je cílem připravit zaměstnance na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
  • když chcete přesně definovat úroveň znalostí vašich zaměstnanců ve vztahu k mezinárodně uznávaným výkonnostním úrovním dle SERR
  • když potřebujete ověřit úroveň jazyka při výběru nových kandidátů

Pokud se chcete dozvědět více o možnostech spolupráce, neváhejte nás kontaktovat

Bc. Hana Bořutová DiS., koordinátorka kurzů
+420 731 440 500
koordinator@elingua.cz

nebo vyplňte přímo online poptávku a my se Vám ozveme