JACOB – SYSTEMS s.r.o.

Jelikož hodně působíme na mezinárodních trzích, byla motivace k zahájení jazykové výuky jasná. Zlepšení jazykových dovedností našich zaměstnanců má za efekt jednodušší dokončení obchodních příležitostí v cizině. 

Spolupráce s JŠ LINGUA je naprosto super, škola se snaží vyjít vstříc našim omezeným časovým možnostem. Naši kolegové si začali více věřit v každodenním používání jazyka a nemusí se kontrolovat každý email, který napíšou. Tím dochází k úspoře času a zvýšení sebevědomí zaměstnanců. 

Na spolupráci s JŠ LINGUA si ceníme flexibilitu a také možnost měnit po nějaké době učitele. Myslím, že každý lektor má svůj rukopis a je dobré jej po nějaké době vyměnit. Tím naši zaměstnanci získají větší rozhled v použití jazyka v praxi.

Ing. Pavel Kolařík
CEO