HYDRAP, spol. s r.o.

Hlavní motivací k zahájení výuky anglického jazyka byla potřeba dorozumění se s obchodními partnery ve všech oblastech týkajících se chodu firmy. Spolupráce s LINGUA funguje k naší plné spokojenosti již několik let, v průběhu kterých se u klíčových zaměstnanců zlepšila jak schopnost přímé, verbální, tak písemné komunikace, včetně porozumění používané dokumentaci.

Při výuce často využíváme autentické materiály, díky čemuž dochází k rozvoji slovní zásoby přímo související s aktuální řešenou situací či problematikou.

Zvláštní poděkování patří Janě Hoferkové, která v naší firmě působí ze všech lektorů nejdéle. Hodiny s ní jsou nejen přínosné, ale i zábavné. Zvláště si ceníme její schopnosti pružně reagovat  a přizpůsobit výuku dle našich aktuálních potřeb.

Pavla Vacková,

asistentka jednatelů firmy

personalistka