GRASPO CZ, a.s.

Hledali jsme již před lety možnost výuky českého jazyka pro nově příchozí, rusky nebo ukrajinsky mluvící pracovníky a jazyková škola LINGUA nám, jako jediná, vyšla vstříc.

Pro tiskárnu a knihárnu společnosti Graspo CZ, a.s. bylo v rámci výrobního procesu nutné zajistit jazykovou výuku co nejdříve, aby nedocházelo k problémům při komunikaci s našimi zaměstnanci. Zpětná vazba ze strany zaměstnanců nám dala za pravdu.

Spolupráce je na velmi dobré úrovni, pro nás jsou důležité hodnotící zprávy jednotlivých účastníků výuky a celkový přehled odučených hodin, které dostáváme pravidelně.

Všechny záležitosti jsou řešeny v krátkém čase, skvěle funguje spolupráce s koordinátorkou výuky. Za svou osobu mohu hodnotit spolupráci jen kladně.

Lubor Kaluža

Člen představenstva