Mgr. Michal Svoboda

Vyučuje

Němčina, Japonština

O své práci říká

Jsem velmi rád za upřímný zájem studentů o japonštinu a Japonsko se všemi jeho tradicemi (a bizarnostmi) a za nefalšovaný zápal při studiu. Podaří-li se některému z mých studentů dosáhnout v inkriminovaném oboru nějakého dílčího úspěchu (např. přijetí na japanologii na VŠ), beru to i jako svůj osobní úspěch.

Co dělá, když právě neučí:

Kromě jazyků se intenzivně zabývám sběratelstvím knih (převážně německé beletrie a anglosaské SF tzv. New Wave), četbou, konzumací kinematografie a turistikou. Nejsem sportovní typ.