Zkoušky Cambridge English

„Cambridge English Tests“ jsou u nás nejrozšířenější jazykové zkoušky zejména mezi studenty středních a vysokých škol. Každoročně nabízíme přípravné kurzy na zkoušky FCE a CAE, a to v ročních nebo intenzivních 10týdenních kurzech.

Kvalifikovaní a zkušení lektoři vás na zkoušku připraví a zároveň vám termín zkoušky zajistíme u našeho partnerského autorizovaného zkouškového centra P.A.R.K. Cambridge Exam Centre (http://www.zkouskypark.cz).
A pokud si nejste jistí, můžete si u nás zkusit test na nečisto, tzv. mock test.

Výhody zkoušek Cambridge English Tests:

  • zvýšíte své možnosti přijetí na české nebo zahraniční univerzity a získáte další výhody během studia
  • certifikátem můžete také nahradit profilovou část maturitní zkoušky z angličtiny a usnadnit si tak přípravu na maturitu
  • na výběr máte mezi papírovou a počítačovou verzí zkoušky
  • u zkoušek můžete používat jak britskou, tak americkou angličtinu.
  • oficiálně a objektivně si potvrdíte úroveň své angličtiny a lépe se uplatníte v zaměstnání
  • můžete využít široké nabídky termínů řádných zkoušek i testů nanečisto , naši studenti mají zvýhodněný poplatek za zkoušku a zejména červnový termín probíhá přímo v prostorách JŠ LINGUA.

Termíny Mock testů FCE a CAE pro rok 2024

Zkoušky nanečisto se budou konat 22. 3. 2024
Registrace k Mock testům FCE a CAE probíhá do 23. 2. 2024
Místo konání zkoušek: bude upřesněno
Přihlásit se můžete zde: přihláška

Termíny zkoušek FCE a CAE na rok 2024

FCE zkouška – 15. 6. 2024 – cena od 4 950Kč
CAE zkouška – 15. 6. 2024 – cena od 5 150Kč
Registrace ke zkouškám probíhá do 1. 5. 2024
Přihlásit se můžete zde: přihláška

Připravujeme na zkoušky. S námi budete úspěšní.

U zkoušek z obecné angličtiny rozlišujeme 5 úrovní náročnosti

A2 Key (KET)

je vhodná pro pokročilejší začátečníky až mírně pokročilé studenty, kteří dokážou anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě „FOR SCHOOLS“.

Preliminary B1 (PET)

Testuje angličtinu na úrovni B1. B1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny ze střední školy a na této úrovní se připravují státní maturity. Zkouška B1 Preliminary je mírně těžší než maturitní zkouška z angličtiny, protože některé úlohy v ní obsaženy jsou na úrovni B2.
Uchazeč dokáže používat jazyk v každodenních komunikačních situacích, porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě „FOR SCHOOLS“.

First B2 (FCE)

nejrozšířenější typ zkoušk , studenti na této úrovni se dokážou jazyk používat různých situací a vyjadřovat se již v rozvitějších větách, obhájit svůj názor a umět správně přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, jak v mluvené, tak v psané formě.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě „FOR SCHOOLS“

Advanced C1 (CAE)

zkouška potvrzuje angličtinu na velmi pokročilé úrovni. Studenti mají schopnost porozumět dlouhým i akademickým textům, chápat širší souvislosti. Slovní zásoba je také o poznání náročnější.
Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proficiency C2 (CPE)

Nejnáročnější typ jazykové zkoušky této instituce, deklarující v podstatě úroveň angličtiny srovnatelnou s úrovní rodilého mluvčího
Zkouška Cambridge English Proficiency ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).