Shrnutí letního kurzu italštiny

2. 8. 2023

Měsíc červenec jsme u nás na škole zakončili speciálním letním kurzem italského jazyka.

S mírně pokročilou úrovní a skvělou pětičlennou skupinkou usměvavých studentek jsme se společně ponořily do rozmanitého světa italské gramatiky. Jeho obsah jsem koncipovala tak, abych splnila přání každé z nich.

Ze začátku jsme si připomněly již probrané gramatické celky z docházkových kurzů a následně nastavily společnou laťku. V hodinách vládla příjemná a uvolněná atmosféra, která nám umožnila bezprostředně sdílet radost z každého pokroku, a to i s čerstvě napečenou malinovou bublaninou. Dále jsme se zaměřily na různé jazykové dovednosti jako např. porozumění psanému i mluvenému jazyku, spontánní ústní interakci či na samostatný projev, slovem i písmem. V průběhu kurzu jsme si také udělaly čas na aktivity, kterým během školního roku z důvodu omezené časové dotace je věnována snížená pozornost. Autentické videozáznamy z italských pořadů, kolektivní hry, popisy obrázků či nácvik materiálů na zkoušku CILS (mezinárodní certifikát o znalosti italského jazyka), nám pestře prokládaly teoretickou náplň intenzivního kurzu.

Mým cílem bylo objasnit případné nesrovnalosti, procvičit problematičtější oblasti, prohloubit konverzační dovednosti a předat tak všem zúčastněným větší jistotu v jejich jazykových kompetencích.

Zábava, dynamika jako klíč k úspěšnému učení, různé úrovně, inkluzivní prostředí a individuální přístup, tvoří základ našich kurzů italštiny.

Neváhejte, připojte se k nám.

Ať žije láska k italskému jazyku a kultuře!

Lektorka: Bc. Valentina Boselli