Proč TEDDY EDDIE?

20. 2. 2023

Eddie je plyšový medvídek, který děti na lekcích provází a mluví jen anglicky. To ale dětem nevadí, brzy se naučí reagovat na jeho pokyny, pak opakují první slova a krátké věty… A tak probíhá „ učení“.

Že se takto děti vlastně učí přirozeně svůj mateřský jazyk? No právě, o to jde.

Na kurzech TEDDY EDDIE si osvojují angličtinu formou nápodoby a jako učení to ani nevnímají a mohou začít opravdu brzy kolem 2. – 3. roku.  A že ještě nemluví dobře česky  vůbec nevadí.

A mají se tak malé děti opravdu začít učit další jazyk?

Mají, je to pro ně přirozené.  Navíc jsou jak houby a nasávají, co kolem sebe slyší.

PROČ BY SE MĚLY MALÉ DĚTI UČIT CIZÍ JAZYK?

Podporujeme tím jejich celkový rozvoj, rozšiřujeme jejich dětské obzory a utváříme sociální a kulturní povědomí. Děti si efektivně procvičují paměť. Jazyková výuka dětí předškolního věku probíhá prostřednictvím her, učení je zábavou a probíhá přirozeně. Získávají tak pozitivní přístup k učení, což je motivuje i později po nástupu do školy.

Podporujeme tím jejich jazykový rozvoj. Mladší děti zvládají výslovnost nového jazyka mnohem snadněji. Jsou schopny si zvyknout na zvuk cizího jazyka relativně rychle a bez většího úsilí se naučí porozumět anglicky mluvícímu učiteli. Přirozená potřeba komunikovat pomáhá dětem s vyjadřováním v cizím jazyce, aniž by se styděly. Dětem nevadí, když se setkají s neznámými slovy či frázemi (samozřejmě za předpokladu, že rozumí podstatě informace). Jsou na to zvyklé, jelikož se stále ještě učí svůj mateřský jazyk.

A také čím dříve začneme, tím více času dáváme dítěti na osvojení si cizího jazyka a dosažení vyššího stupně plynulosti.